English Nhật bản Việt Nam

Lập và quản lý quỹ

Tại FPT Capital, các khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều gói dịch vụ riêng có, phù hợp với các nhu cầu tài chính đa dạng của mình.

Tư vấn đầu tư chứng khoán

FPT Capital sẽ tư vấn và tổ chức thực hiện các chương trình phổ cập kiến thức, quảng bá và đào tạo các chương trình đầu tư chứng khoán.

Quản lý danh mục đầu tư

FPT Capital xác định các định chế tài chính là đối tượng khách hàng quan trọng bậc nhất, mang tầm chiến lược lâu bên của mình.