Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi mang thương hiệu FPT, tập đoàn hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin và là một trong những công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn nhất thị trường chứng khoán

Quản lý danh mục đầu tư

Chúng tôi mang thương hiệu FPT, tập đoàn hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin và là một trong những công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn nhất thị trường chứng khoán

Tư vấn mua bán và sáp nhập

Chúng tôi mang thương hiệu FPT, tập đoàn hàng đầu Việt Nam về công nghệ thông tin và là một trong những công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn nhất thị trường chứng khoán

Tin tức

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
bidv