Quản lý danh mục đầu tư

Ngày đăng : 28/12/2015

Nghiệp vụ này cho phép Khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn có thể đạt được hiệu quả đầu tư, quản lý nguồn vốn của mình, thông qua việc sử dụng đội ngũ chuyên nghiệp của FPT Capital.

Quản lý Danh mục Đầu tư Chứng khoán (ủy thác Đầu tư chứng khoán) là một nghiệp vụ chuyên biệt của FPT Capital, theo đó:

 • Khách hàng có thể là tổ chức, cá nhân trong nước/ngoài nước
 • Tài sản ủy thác có thể bằng tiền, chứng khoán,
 • Hình thức quản lý đầu tư: Theo chỉ định của chính Khách hàng hoặc trên cơ sở ủy quyền của Khách hàng cho FPT Capital.
 • Đơn vị lưu ký tài sản ủy thác: Ngân hàng lưu ký.

 

Khi thực hiện nghiệp vụ này, FPT Capital đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán:

 • Trường hợp Hợp đồng QLDMĐT không có quy định, thì FPT Capital chỉ được đầu tư vào:
 • Chứng khoán niêm yết hoặc đã đăng ký giao dịch,
 • Chứng chỉ quỹ mở;
 • Tiền gửi, các loại giấy tờ có giá có kỳ hạn, công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ;
 • Thực hiện các giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán;

 

Trường hợp Hợp đồng QLDMĐT có quy định cho phép thực hiện, thì FPT Capital mới được sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để:

 • Tham gia góp vốn thành lập, mua phần vốn góp, cổ phần tại các công ty chưa niêm yết, đăng ký giao dịch;
 • Đầu tư vào các dự án, bất động sản và các tài sản không phải là chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch;
 • Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các giao dịch mua bán lại (repo) đối với các tài sản không phải là trái phiếu Chính phủ.

 

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV