Quỹ Đầu tư A+

MÔ TẢ

Quỹ Đầu tư A+, được thành lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.

Mục tiêu của Quỹ là tăng Giá trị tài sản ròng cho Quỹ, tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho các Thành viên thông qua việc tìm kiếm, đầu tư linh hoạt và đa dạng trên các lĩnh vực mục tiêu.

Quỹ đầu tư theo chiến lược chủ động, theo đó:

- Đầu tư linh hoạt vào cổ phiếu niêm yết, trái phiếu Chính phủ hoặc cổ phần của công ty cổ phần, hoặc các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật, theo phê chuẩn của Ban Đại diện Quỹ.

- Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, Quỹ cũng sẽ được thực hiện đầu tư linh hoạt vào các loại tài sản trong các lĩnh vực và ngành nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật theo phê chuẩn của Ban Đại diện Quỹ để tối đa hóa lợi nhuận cho các Thành viên.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên quỹ

Quỹ Đầu tư A+

Tên Tiếng Anh

A+ Investment Fund

Tên viết tắt

A+ Fund

Quy mô

150 tỷ

Thành lập

15/04/2022

 Mục tiêu
Đa dạng, linh hoạt vào các công ty tiềm năng, các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu…
Website:  https://fptcapital.com.vn/

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV