Quỹ Đầu tư FPT Capital

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên quỹ

Quỹ Đầu tư FPT Capital

Tên Tiếng Anh

FPT Capital Investment Fund

Tên viết tắt

FIF

Quy mô

50 tỷ

Thành lập

12/2020

 Mục tiêu
Đa dạng, linh hoạt vào các công ty tiềm năng, các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu…

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV