Lập và quản lý quỹ

Ngày đăng : 28/12/2015

FPT Capital tự tin là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm lập và quản lý các loại hình quỹ trong nước và ngoài nước, quỹ thành viên và quỹ mở, đem lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư

Lập và Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán là một nghiệp vụ chuyên biệt của FPT Capital. Nghiệp vụ này cho phép:

- Lập quỹ, quản lý Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam: FPT Capital được phép huy động vốn, trong và ngoài nước, để thành lập các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, bao gồm cả các công ty đầu tư chứng khoán, theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam.

- Lập quỹ, quản lý Quỹ, giải thể Quỹ theo quy định pháp luật nước ngoài: FPT Capital được phép huy động vốn ở nước ngoài để đăng ký lập quỹ theo pháp luật nước ngoài. Quỹ do công ty quản lý quỹ thành lập ở nước ngoài khi tham gia đầu tư tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc chào bán chứng chỉ quỹ thành lập ở nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về chào bán chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài tại Việt Nam.

FPT Capital tự tin là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm lập và quản lý các loại hình quỹ trong nước và ngoài nước, quỹ thành viên và quỹ mở, đem lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư (FPT Capital đã lập, quản lý thành công và giải thể đúng lộ trình cho Quỹ thành viên Việt Nhật, một Quỹ với Vốn điều lệ lên tới 100 triệu USD. Đồng thời, FPT Capital đã tiếp quản và quản lý Quỹ mở New S FPT Capital Trust Vietnam Balanced Fund với giá trị danh mục đang tăng trưởng từng ngày từ công ty quản lý quỹ trước đó là Finansa).

Đối tượng:

Nghiệp vụ này hướng tới đối tượng là các nhà đầu tư tương đối chuyên nghiệp, thường là các tổ chức, theo đó Nhà đầu tư bỏ vốn thành lập một quỹ đầu tư chứng khoán, do Công ty quản lý quỹ thay mặt cho quỹ quản lý đầu tư và ngân hàng lưu ký thực hiện chức năng lưu ký tài sản. Tài sản của quỹ do Ngân hàng lưu ký nắm giữ,  không phải do Công ty Quản lý quỹ nắm giữ. Do đó giúp mang lại sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng về việc bảo quản tải sản và sử dụng đúng mục đích.

Tính hiệu quả:

-    Xây dựng hình ảnh nhà đầu tư chuyên nghiệp, đồng bộ, thống nhất
-    Quản lý tài sản/danh mục đầu tư/dòng tiền một cách hiệu quả nhất
-    Được cung cấp các giải pháp đầu tư hiệu quả
-    Khi khách hàng không muốn trực tiếp đầu tư và muốn thông qua Công ty quản lý quỹ để PR, quảng bá hoạt động đầu tư của mình
-    Được phục vụ bởi đội ngũ chuyên nghiệp, kinh nghiệm, tận tâm.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV