Tư vấn đầu tư chứng khoán

Ngày đăng : 18/11/2017

FPT Capital sẽ tư vấn và tổ chức thực hiện các chương trình phổ cập kiến thức, quảng bá và đào tạo các chương trình đầu tư chứng khoán.

Tư vấn Đầu tư chứng khoán là nghiệp vụ chuyên biệt của FPT Capital cung cấp cho khách hàng, theo đó FPT Capital sẽ tư vấn cho khách hàng về: chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm:

  • Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;
  • Hình thức đầu tư, giao dịch;
  • Thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;

FPT Capital sẽ xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình phổ cập kiến thức, quảng bá về đầu tư chứng khoán, các chương trình đào tạo chuyên sâu về đầu tư chứng khoán.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ Tư vấn Đầu tư chứng khoán của FPT Capital, có trách nhiệm cung cấp:

  • Thông tin về khả năng tài chính, tài sản, thu nhập
  • Mục tiêu đầu tư, hình thức đầu tư, mức chấp nhận rủi ro
  • Kinh nghiệm, hiểu biết về đầu tư và tài sản đầu tư
  • Các thông tin khác (nếu cần)

Khách hàng cung cấp thông tin càng cụ thể, chi tiết, tư vấn của FPT Capital càng chất lượng và gần với mục tiêu của Khách hàng hơn.

Đội ngũ của FPT Capital:

FPT Capital đã xây dựng được một đội ngũ chuyên viên phân tích giàu kinh nghiệm, có khả năng đối diện với bối cảnh thị trường liên tục thay đổi và nhu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn.

Đội ngũ phân tích của FPT Capital đã thực hiện báo cáo tổng quan thị trường và cung cấp miễn phí cho khách hàng với những thông tin cập nhật nhất, các cơ hội đầu tư nổi bật và các thay đổi về pháp lý của thị trường chứng khoán, v.v... Bên cạnh báo cáo phân tích tổng quan thị trường, chúng tôi cũng cung cấp những báo cáo phân tích chuyên sâu về công ty và các cơ hội đầu tư nổi bật. Với những kinh nghiệm vượt trội của các chuyên viên môi giới và tư vấn đầu tư, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng của mình những dịch vụ tốt nhất.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV