Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên quỹ

Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam

Tên Tiếng Anh

Vietnam Value Investment Fund

Tên viết tắt

VVIF

Quy mô

up to 1000 tỷ, đã đóng vốn 50 tỷ

Thành lập

3/2019

 Mục tiêu
cổ phiếu niêm yết có tiềm năng tăng trưởng tốt …

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV