Quỹ Đầu tư FPT Capital

Ngày đăng : 28/12/2021

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên quỹ

Quỹ Đầu tư FPT Capital

Tên Tiếng Anh

FPT Capital Investment Fund

Tên viết tắt

FIF

Quy mô

50 tỷ

Thành lập

12/2020

 Mục tiêu
Đa dạng, linh hoạt vào các công ty tiềm năng, các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu…

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV