FPT Capital: CBTT QĐ Xử lý Vi phạm Hành Chính của Cục Thuế TPHN (Hình thức chính: Cảnh cáo)

Ngày đăng : 06/06/2024

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư FPT

Công Bố Thông tin Quyết định số: 33289/QĐ CTHN-KK- XPVPHC ngày 03/06/2024 của Cục Thuế TP Hà nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế do chậm nộp tờ khai Thuế GTGT khấu trừ và tờ khai thuế TNCN.

Kỳ tính thuế Tháng 04 năm 2024

Hình thức xử phạt chính: Cảnh cáo (Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra (Do hệ thống mạng bị lỗi) )

 

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV