Mời họp ĐHCĐ bất thường FPT Capital 2021

Ngày đăng : 10/12/2021

Thưa Quý Cổ Đông /Dear Shareholders,

Theo quyết định của HĐQT, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2021 của FPT Capital /Pursuant to decision by BOD, we would like to invite you to attend FPT Capital 2021 Extraordinary Shareholders Meeting.

Thời gian /Time:   10h00 Thứ Sáu, 31 tháng 12 năm 2021 / 10h00 on Friday, December 31st 2021

Địa điểm /Venue: Phòng họp của Công ty, Tầng 09, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội /Meeting room of FPT Capital, 9th Floor, TTC Building, Duy Tan Road, Cau Giay District, Hanoi.

Chúng tôi gửi kèm theo Giấy mời họp, Chương trình Đại hội và Mẫu giấy ủy quyền để Quý cổ đông tiện theo dõi. /We send attached the Invitation Letter, Agenda and Proxy form for your reference.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV