Thư Mời Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư: Quỹ ETF FPT Capital VNX50

Ngày đăng : 12/01/2023

THƯ MỜI

Kính gửi: Các Nhà đầu tư

Căn cứ Giấy Chứng Nhận Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Ra Công Chúng số: 354/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/12/2022 cho Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (“Quỹ”).

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT (“Công Ty” hoặc “FPT Capital”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quỹ Nhà Đầu Tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ từ ngày 13/01/2023 đến hết ngày 17/02/2023.

Để tiết kiệm thời gian và chi phí cho Quỹ, FPT Capital dự kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất của Quỹ sẽ không tổ chức trực tiếp mà sẽ tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng. Nội dung xin ý kiến được nêu tại Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) đính kèm tại Thư mời này.

Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 lần đầu ra công chúng có quyền cho ý kiến về những vấn đề trên đây.

Tờ trình và các tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến Nhà Đầu Tư được đăng tải trên website của FPT Capital theo địa chỉ: https://fptcapital.com.vn/

Thời hạn nhận lại Phiếu Lấy Ý Kiến là trước 17:00 ngày 17/02/2023 là ngày kết thúc thời gian thực hiện góp vốn của Quỹ. Quý Nhà Đầu Tư vui lòng gửi lại theo một trong các cách thức sau:

  • Nộp tại Thành viên lập Quỹ/Đại lý phân phối mà Nhà Đầu Tư đăng ký và thực hiện góp vốn.
  • Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến vào thư điện tử: etffcapvnx50@fpt.com.vn
  • Gửi qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh đến trụ sở chính của FPT Capital: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

 

 Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tổng Giám Đốc

 

Tải tài liệu liên quan

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV