Quỹ Đầu tư A+

Quỹ Đầu tư A+

Ngày đăng : 15/04/2022

Xem chi tiết

Quỹ thành viên Việt Nhật

Quỹ thành viên Việt Nhật

Ngày đăng : 23/11/2021

Quỹ Việt-Nhật Nhật là quỹ thành viên với giá trị 100 triệu USD do Tập đoàn SBI, một trong những tập đoàn đầu tư mạo hiểm thành công và chuyên nghiệp nhất Châu Á, và Tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông...

Xem chi tiết

Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam

Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam

Ngày đăng : 23/11/2021

Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam

Xem chi tiết

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV