Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đội ngũ điều hành

Trần Khương

Trưởng BKS

Makoto Miyazaki

Thành viên BKS

Phạm Bích Ngọc

Thành viên BKS


Trần Khương

  • Ông Trần Khương có hơn 8 năm kinh nghiệm và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các Công ty như: Kiểm toán viên chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Phó phòng Kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, Kế toán tổng hợp tại Tập đoàn FPT.
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam).

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV