Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đội ngũ điều hành

Phạm Bích Ngọc

Thành viên BKS

Trần Khương

Trưởng Ban Kiểm Soát

Makoto Miyazaki

Thành viên BKS


Phạm Bích Ngọc

  • Nguyên Chánh văn phòng VPĐD Công ty CP SBI Holdings, Inc tại Hà Nội; có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức như: CTCP Hàng không Vietjet, The Hanoi Club, Citi Bank; Motorola Vietnam.
  • Thạc sĩ tại Đại học công nghệ Swinburne.

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV