Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đội ngũ điều hành

Ngô Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Lộc

Thành viên HĐQT

Kenji Nakanishi

Thành viên HĐQT

Kazuto Masuda

Thành viên HĐQT


Ngô Thanh Hải

  •  MBA tại Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ;
  • Cử nhân Trường IC Nagoya, Nhật Bản;
  • Cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam;
  • Giấy phép quản lý quỹ do UBCKNN cấp.
  • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư, Môi giới chứng khoán, Mua bán và sáp nhập, Bảo hiểm và Quản lý tài sản tại một số tổ chức tài chính hàng đầu như Công ty Cổ phần Chứng khoán Trực tiếp VN, Công ty Cổ phần Bảo hiểm PTI, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông sen

Khách hàng và đối tác

FPT Software
Đối tác 3
CKDN
Partner
BIDV